Un cop la UCE Speeduino rep la senyal de posició del cigonyal i/o del arbre de lleves, ha d'actuar en conseqüència sobre l'encesa. Aquí detallarem el que s'ha de configurar en el firmware. S'ha d'anar a Spark->Spark Settings.

Configuració encesa

 • Spark output mode: mode de funcionament de l'encesa
  • Wasted Spark: (guspira perduda) Els impulsos d'encesa s'emeten per la sortida IGN1, IGN2. Número de sortides <= meitat del número de cilindres.
  • Single Channel: (distribuïdor) Tots els impulsos d'encesa s'emeten per la sortida IGN1.
  • Wasted COP: Els impulsos d'encesa s'emeten en totes les sortides d'encesa fins al nombre de cilindres. No vàlid per més de 4 cilindres.
  • Sequential: Encesa seqüencial. L'impuls d'encesa s'emet a la sortida corresponent.
 • Cranking advance Angle(Deg): número de graus que s'avançarà l'encesa en la fase d'engegada.
 • Spark Outputs triggers: quant volem el salt de la guspira
   • Going High: la guspira ha de saltar quan el senyal d'encesa passa a nivell alt.
   • Going Low:  la guspira ha de saltar quan el senyal d'encesa passa a nivell baix.
  La majoria dels sistemes d'encesa són «Going Low», s'ha de verificar correctament el tipus de sistema per evitar danys en la bobina per una selecció incorrecta.
 • Fixed Angle (Deg): Si volem fixar un avanç d'encesa constant, per a totes les revolucions del motor, l'hem d'introduir aquí. Si posem un 0 usarem la taula d'avanç d'encesa.