Per a poder controlar i configurar la UCE Speeduino, ens fa falta la instal·lació del programa TunerStudio en un ordinador. La instal·lació del programa TunerStudio es trivial i el programa es pot descarregar des d’aquest enllaç (també a la zona de baixades).


http://www.tunerstudio.com/index.php/downloads