Per a configurar el sensor MAP del nostre vehicle s'ha d'anar a Tools->Calibrate MAP.

  • Necessitem conèixer les característiques electròniques del sensor MAP del nostre vehicle:
    • La pressió amb la que opera (exemple:17-117kpa).
    • La relació entre la tensió que proporciona el sensor i l’obertura de la papallona (exemple:250-4750mV).
  • Llavors amb aquestes dades triem en el desplegable el valor correcta.
  • Un cop seleccionat fem un «Burn» per gravar aquesta configuració dintre la flash del microcontrolador. Amb això, el firmware Speeduino sabrà quina pressió absoluta té el col·lector d'admissió.

 sensor MAP