Per a configurar el sensor de temperatura de l'aire d'admissió s'ha d'anar a Tools->Calibrate Thermistor Tables.

  • Primer de tot indiquem que el tipus de sensor es de aire "Air Temperature Sensor" en el desplegable "Sensor Table".
  • Necessitem conèixer les característiques electròniques del sensor del nostre vehicle (la resistència que te el nostre sensor a varies temperatures).
  • Llavors amb aquestes dades seleccionem del desplegable "Common Sensor Values" el sensor que més s'hi adigui.
  • Per finalitzar hem de fer click a "Write to Controller". Aquest pas crearà dintre la EEPROM d'Arduino un mapatge de resistència/temperatura usant els valors introduïts. Amb això, el firmware Speeduino sabrà a quina temperatura treballa l'aire d'admissió del motor.