La placa v0.3 és el primer Arduino shield àmpliament disponible. És adequada per a moltes aplicacions típiques d'injecció i encesa de 1 a 4 cilindres (exclusió dels motors d'injecció directa).

 

La placa v0.3 inclou les següents característiques:

 • 4 sortides injecció.
 • 4 sortides d'encesa.
 • Canals d'entrada totalment protegits pels sensors de CLT, IAT, TPS i O2.
 • Condicionador VR opcional muntat en el cigonyal o arbre de lleves.
 • Sensor de MAP muntat en placa.
 • 4 sortides de corrent mitjà per extres (bomba de combustible, ventilador radiador, etc)
 • Àrea de prototip amb I2C, SPI i alimentacions.
 • Totes les E/S són a través de terminals cargolats.

 

Disposició física:

 Placa v0.3

 

Àrea de prototip:

L'àrea de prototip pot ser usada per afegir els seus propis circuits a Speeduino si cal, o simplement, com un punt d'accés fàcil a diverses connexions. Les connexions disponibles en aquesta àrea són:

 • 5v i 12v
 • Masses.
 • Pins SPI (MOSI, MISO, SCK i SS). Alternativament aquests pins poden ser utilitzats com a E/S digital genèrica (Arduino pins 50-53).
 • Pins I2C (SDA i SCL).
 • 3 entrades analògiques genèriques (13-15).

Àrea de prototip

 

Muntatge dels components electrònics:

El muntatge de la placa és relativament senzill, doncs tots els components tenen el seu forat i estan etiquetats sobre la placa la seva localització. Mentre que l'ordre d'instal·lació no es important, es recomana el següent ordre d'instal·lació per la seva simplicitat:

 1. Totes les resistències.
 2. Tots els díodes (incloent LED).
 3. Tots els condensadors. Tingues en compte que el condensador C14 i C16 són condensadors polaritzats, el que significa que s'ha de situar en la correcta posició. Els condensadors estan marcats amb un signe + en un costat. A la placa, el costat positiu està indicat per una línia en el símbol del condensador.
 4. Totes les capçaleres de pont (JP *).
 5. Pins d'Arduino: s'aconsella trencar els pins en les longituds requerides i inserir dintre la placa Arduino Mega. Llavors posar la placa Speeduino a sobre i soldar. Tingues en compte que no tots els pins necessiten ser instal·lats, tot i que fer-ho, no farà cap mal.
 6. Sòcols dels circuits integrats.
 7. Sensor MAP (si s'utilitza).
 8. Tots els terminals.
 9. Tots els MOSFETs.
 10. Regulador de tensió i protector de tensió (varistor).

 

Sortides per defecte de la placa:

Múltiples sortides de la placa Speeduino estan preconfigurades o es poden ajustar a voluntat. Les següents són les sortides per defecte per la placa v0.3:

Funció Sortida de la placa Pin Arduino
Gestió del Turbo Terminal S2 7
Gestió del VVT Terminal S1 6
Ralentí 1 Terminal Idle 5
Ralentí 2 (vàlvules de ralentí de 3 cables) Àrea prototip (53) 53
Bomba de combustible Terminal FP 4