Per poder instal·lar el firmware Speeduino dintre la placa Arduino es necessita algun programa IDE (entorn integrat de desenvolupament) per Arduino. N’hi han de varis fabricants però el més usat es el que proporciona la pròpia pàgina web de Arduino.

En aquest enllaç en pot descarregar el firmware Speeduino (també a la zona de baixades).
https://github.com/noisymime/speeduino

En aquest altre enllaç es pot descarregar el IDE Arduino.
https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Un cop descarregat e instal·lat el programa IDE Arduino passem a detallar els passos per bolcar el firmware Speeduino.

  1. Iniciar l'IDE, seleccioneu Fitxer> Obrir, aneu a la ubicació on s’ha descarregat Speeduino i obriu el fitxer speeduino.ino.
  2. Establiu el tipus de targeta: Eines> Tarja> Arduino Mega 2560 o Mega ADK (Aquesta és l'única placa suportada actualment).
  3. Establiu el port on està connectada la placa Arduino. Eines> Port.
  4. Feu clic a la icona «verificar» a la cantonada superior esquerra.     verificar
  5. Per últim feu clic a la icona «fletxa cap a l’esquerra» per pujar el firmware a la placa.     pujar