Per a configurar el sensor de posició de la papallona (TPS) s'ha d'anar a Tools->Calibrate TPS.

En aquest apartat s'ha de configurar el potenciòmetre de la papallona (TPS). Amb aquesta configuració Speeduino sabrà en tot moment en quina posició està la papallona (tancada, entremig, completament oberta).
L'únic que s'ha de fer es obtenir el valor "Get Current" tant amb la papallona tancada (Closed) com amb la papallona completament oberta (Full). Gravarem la configuració fent click en "Accept".